SALM

Aquí trobareu un salm que us pot ajudar en la pregària diària

Salm 39

Tenia posada l'esperança en el Senyor i ell, inclinant-se cap a mi, ha inspirat als meus llavis un càntic nou, un himne de lloança al nostre Déu.


Però vós no voleu oblacions ni sacrificis, i m'heu parlat a cau d'orella; no exigiu l'holocaust ni l'expiació.


Per això us dic: «Aquí em teniu: Com està escrit de mi en el llibre, Déu meu, vull fer la vostra voluntat, guardo la vostra llei al fons del cor».


Anuncio amb goig la salvació davant del poble en dia de gran festa. no puc deixar d'anunciar-la; ho sabeu prou, Senyor.


El salm cantat: