SALM

Aquí trobareu un salm que us pot ajudar en la pregària diària

Salm 4

Responeu-me quan us invoco, oh Déu que em feu justícia. M'heu eixamplat el cor en els perills, compadiu-me i escolteu el meu prec.


Sapigueu que el Senyor ha glorificat el seu servent; el Senyor m'escolta sempre que l'invoco.


Molts exclamen: «En qui trobarem el nostre goig? Que sigui el nostre estendard la claror de la vostra mirada, Senyor!».


M'adormo en pau així que em fico al llit i em sento en vós segur, només en vós, Senyor.


El salm cantat: