SALM

Aquí trobareu un salm que us pot ajudar en la pregària diària

Salm 111

L'home just, compassiu i benigne, és llum que apunta en la fosca. Sortós l'home que presta de bon grat, que disposa a consciència els seus afers.


El just no caurà mai, i deixarà un record inesborrable. Viu sense por de les males noves, se sent ferm confiant en el Senyor.


Té el cor incommovible, res no tem, reparteix el que té, ho dona als pobres, la seva bondat consta per sempre, pot alçar el front amb dignitat. 

Salm cantat: