SALM

Aquí trobareu un salm que us pot ajudar en la pregària diària

Salm 77

El que vam sentir i aprendre, el que els pares ens van contar, no podem amagar-ho als nostres fills, i que ells ho contin als qui vindran. Són les gestes glorioses del Senyor.


Ell donà ordres als núvols i obrí els batents del cel, perquè plogués l'aliment del mannà, el do del seu blat celestial.


I els homes van menjar el pa dels àngels, les provisions abundants que els enviava. Els introduí al seu clos sagrat, a la muntanya que el seu braç es conquerí.

Salm cantat: