PREGÀRIA

En aquest apartat trobareu una pregària  que us pot ajudar a reflexionar

LES NOSTRES MANS

Senyor, mireu les nostres mans
que volen construir una societat més humana
on la vida de tothom sigui possible.

Mireu les nostres mans
que s'uneixen per crear confiança
i més solidaritat
a tot arreu on les persones treballen juntes.

Mireu les nostres mans
Que volen fer possible un temps lliure més creatiu
que fomenti les relacions
i es faci créixer com a persones
cada cop més a prop de Jesucrist

Senyor, heu-nos ací, junts,
disposades a obrir els ulls cap als altres
amb el desig de fer-los arribar el vostre Esperit.
Ell farà possible que els nostres pobles i barris,
tant en el treball com en el temps lliure,
esdevinguin un lloc digne per a tota persona,
que faci possible
unes relacions més fraternals i justes entre tothom

Jobac