PREGÀRIA
En aquest apartat trobareu una pregària  que us pot ajudar a reflexionar

CRIST NO TÉ...

Crist no té mans;

només té les nostres mans

per allargar-les a aquell que ho necessita.

Crist no té peus;

només té els nostres peus

per caminar amb aquells que sempre caminen sols.

Crist no té llavis;

només té els nostres llavis

per consolar a aquell que està trist.

Crist no té ajuda;

només té la nostra ajuda

per ser portadors del seu missatge.

Nosaltres som l'últim missatge de Déu

escrit en fets i en paraules.

Nosaltres som l'única Bíblia

que la gent pot llegir encara.

(Text del segle XIV)