PREGÀRIA
En aquest apartat trobareu una pregària  que us pot ajudar a reflexionar

BON DIA, SENYOR!

Senyor: em costa començar aquest nou dia

perquè sé que és una nova tasca,

un nou compromís, un nou esforç.

Però vull començar-lo amb entusiasme,

amb alegria reestrenada, amb il·lusió nova.

Sé que estàs al meu costat,

en la meva família,

en les meves coses i amics,

en la meva pròpia persona.

Gràcies per aquest nou clarejar.

Gràcies per aquest nou començar.

Gràcies per aquesta presència teva.

Vull sembrar pau, solidaritat,

i amor entre els germans.

I sé, Senyor, que aquesta tasca

la comencen cada dia molts germans

de qualsevol lloc de la terra

i això m'anima i m'empeny.

També et demano per ells

i amb ells et dic:

BON DIA, SENYOR!