PREGÀRIA

En aquest apartat trobareu una pregària  que us pot ajudar a reflexionar

PREGÀRIA D'ADVENT

Veniu, Senyor Jesús,
i ajudeu-nos a entendre cada dia més la vostra voluntat sobre nosaltres.
Veniu, profeta de l'Amor,
i doneu-nos la valentia per ser testimonis vostres.
Veniu, mestre de saviesa,
i concediu-nos una vida interior profunda.
Veniu, amic dels pobres i els qui sofreixen,
i empenyeu-nos a comprometre'ns per un món més solidari.
Veniu, pelegrí itinerant,
i no permeteu que ens acomodem en una vida tèbia.
Infoneu-nos el vigor perquè la nostra donació sigui cada dia més intensa.
VENIU, SENYOR JESÚS!

La font de Greccio